Prehliadka továrne

Prostredie továrne :

1 (1)
1 (2)
1 (3)
1 (4)

Osvedčenie

1 (1)

FSC certifikácia lesov

1 (2)

Certifikácia systému manažérstva kvality ISO9001

1 (3)

Certifikácia systému environmentálneho manažérstva ISO14001

Výrobný proces :

1 (1)

Výskum formy

1 (2)

Výrobná forma

1 (3)

Pulpovanie

1 (4)

Mokrý tvar embrya

1 (5)

Lisovanie za tepla

1 (6)

Vysekávací plast

1 (7)

Skladovanie obalov