Vlastnosti balenia buničiny

1 (4)

Obaly prechádzajú celým systémom dodávateľského reťazca od surovín, nákupu, výroby, predaja a použitia a súvisia s ľudským životom. S nepretržitou implementáciou politík ochrany životného prostredia a zlepšovaním zámerov spotrebiteľov v oblasti ochrany životného prostredia sa čoraz viac pozornosti dostáva „zeleným obalom“ bez znečistenia. Plastové výrobky, najmä penový polystyrén (EPS), majú výhody v nízkej cene a dobrom výkone a sú široko používané v obalovej oblasti. Ničí životné prostredie a spôsobuje „biele znečistenie“.

Výrobky pre formovanie buničiny sú primárnymi vláknami alebo sekundárnymi vláknami ako hlavnou surovinou a vlákno sa dehydratuje a tvaruje špeciálnou formou a potom sa suší a integruje, aby sa získal druh obalového materiálu. Je ľahké získať suroviny, bez znečistenia vo výrobnom procese, výrobky majú výhody v oblasti seizmického, nárazníkového, priedušného a antistatického výkonu. Je tiež recyklovateľný a ľahko degradovateľný, takže má široké uplatnenie v obalovej oblasti elektronického priemyslu, denného chemického priemyslu, čerstvého a podobne.


Čas zverejnenia: 27. októbra 2020