Vlastnosti balenia buničiny

1 (4)

Obaly prechádzajú celým systémom dodávateľského reťazca od surovín, nákupu, výroby, predaja a použitia a súvisia s ľudským životom. Neustálym vykonávaním politík ochrany životného prostredia a zlepšovaním zámerov ochrany životného prostredia spotrebiteľov sa čoraz viac pozornosti venuje „zeleným obalom“ bez znečistenia. Plastové výrobky, najmä penový polystyrén (EPS), majú výhody v nízkej cene a dobrom výkone a sú široko používané v obalovej oblasti. Zničí životné prostredie a spôsobí „biele znečistenie“.

Výrobky na formovanie buničiny sú primárne vlákno alebo sekundárne vlákno ako hlavná surovina a vlákno sa dehydratuje a formuje špeciálnou formou, potom sa suší a integruje, aby sa získal akýsi obalový materiál. Je ľahké získať suroviny, bez znečistenia výrobného procesu, výrobky majú výhody v anti-seizmickom, nárazníkovom, priedušnom a antistatickom prevedení. Je tiež recyklovateľný a ľahko sa degraduje, takže má široké uplatnenie v obalovej oblasti elektronického priemyslu, denného chemického priemyslu, čerstvého atď.


Čas zverejnenia: 27. októbra 2020