PRIEMYSELNÉ SPRÁVY

 • O výhodách produktu ekologických zásobníkov papiera

  Vieme, že v posledných rokoch kladie krajina jadro trvalo udržateľného rozvoja na úroveň dynamického rozvoja čistej energie. V tejto súvislosti má vznik zásobníkov papiera, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, priamy vplyv na globálnu klímu a životné prostredie. Využívanie obnoviteľného prostredia ...
  Čítaj viac
 • Aký je dôvod, prečo je zásobník papiera obľúbený?

  Vyhliadky na rozvoj priemyslu zásobníkov papiera sú široké a zásobníky papiera sa používajú aj v mnohých priemyselných odvetviach. Dôvody sú zhrnuté nasledovne: (1) Rýchly ekonomický rozvoj poskytuje príležitosť na rozvoj priemyslu balenia obalov na zásobníky papiera. (2) Neustále zlepšovanie ...
  Čítaj viac
 • Vlastnosti balenia buničiny

  Obaly prechádzajú celým systémom dodávateľského reťazca od surovín, nákupu, výroby, predaja a použitia a súvisia s ľudským životom. S nepretržitou implementáciou politík ochrany životného prostredia a zlepšovaním zámerov spotrebiteľov v oblasti ochrany životného prostredia, prieskum ...
  Čítaj viac
 • The characteristics of pulp forming development in China

  Charakteristika vývoja buničiny v Číne

  Podľa novej situácie v Číne sú charakteristiky vývoja priemyselných obalov na výrobu buničiny hlavne tieto: (1) Trh s priemyselnými obalovými materiálmi na výrobu buničiny sa rýchlo formuje. Do roku 2002 sa výrobky z papierovo-plastových obalov stali hlavnou značkou národnej aplikácie ...
  Čítaj viac
 • The development of pulp forming technology in China

  Vývoj technológie výroby buničiny v Číne

  Rozvoj priemyslu formovania buničiny v Číne má takmer 20 -ročnú históriu. Továreň na formovanie buničiny Hunan investovala v roku 1984 viac ako 10 miliónov juanov do zavedenia linky na výrobu automatických foriem na výrobu buničiny s rotačným bubnom z Francúzska, ktorá sa používa hlavne na výrobu vaječných misiek, ktoré ...
  Čítaj viac
 • The Development Status Of China’s Intelligent Packaging Industry

  Stav vývoja čínskeho priemyslu inteligentných obalov

  Inteligentné balenie znamená pridanie mechanických, elektrických, elektronických a chemických vlastností a ďalších nových technológií do obalu prostredníctvom inovácií, aby mal všeobecné funkcie balenia a niektoré špeciálne vlastnosti na splnenie špeciálnych požiadaviek na komodity. Zahŕňa to ...
  Čítaj viac